Stichting Vizyon
 
Welkom op de website van Stichting Vizyon - Inovatief in Maatschappelijke participatie

Stichting Vizyon is in 2007 opgericht om vanuit passie en fascinatie inhoud en vorm te geven aan de ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van mannenemancipatie en diversiteit.

Stichting Vizyon heeft een heldere, onafhankelijke visie op de emancipatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van mannen, vaders en zonen in de samenleving en de manier waarop projecten hieraan bij kunnen dragen. De stichting staat voor verbinding tussen mensen en gelijkheid van seksen, en wil een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de kwetsbare mensen in de samenleving en aan positieve menselijke relaties in onze samenleving. We initiëren en ontwikkelen in dit kader sociaal maatschappelijke projecten en methodieken zonder winstoogmerk. Dit doen we in samenwerking met gespecialiseerde maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Bij al onze projecten staat de persoonlijke ontwikkeling, het actief burgerschap en de rol van mannen in het gezin centraal.

Actueel
24 april: Slotbijeenkomst Kanscafé in opdracht van Dienst Werk en Inkomen (DWI) - Vizyon heeft op 24 april 2014 de Slotbijeenkomst georganiseerd voor 600 klanten die het Kanscafé van DWI werkplein Zuid-West hebben afgerond. Kanscafé, de Finale! - mmv deelnemers en Karin Bloemen.  |  mede mogelijk gemaakt door...

De website van Stichting Vizyon is nog in ontwikkeling. Wilt u nu al meer informatie over Stichting Vizyon en haar diensten? Neem dan contact op via e-mail.
  Contactinformatie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Perihan Utlu
e-pic
 
Vormgeving: Reclame Ontwerp & Adviesbureau DG Graphic Design © 2014.